Filyovskaya line

Stations: 13

Line length: 14.9 km

Station on the line

Kuntsevskaya
Pionerskaya
Filyovskiy park
Bagrationovskaya
Fili
Kutuzovskaya
Studencheskaya
Kievskaya
Smolenskaya
Arbatskaya
Aleksandrovskiy Sad
Mezhdunarodnaya
Vystavochnaya

Thousands of people on the subway line stations

The number is the thousand passengers that enter and leave the station in one day on average per quarter
station / year, quarter 2021, 1 2021, 2 2021, 3 2021, 4 2022, 1 2022, 2 2022, 3
Kuntsevskaya
13
15
15
15
12
13
12
Pionerskaya
9
10
9
10
10
11
11
Filyovskiy park
14
16
15
17
16
17
16
Passenger traffic of all stations of the line
Aleksandrovskiy Sad
22
28
26
29
26
33
32
 
Mezhdunarodnaya
12
12
12
13
12
13
13
Vystavochnaya
26
33
31
31
29
30
31