Studencheskaya

Filyovskaya Line

Opened: 07 November 1958

Neighboring stations: