Nekrasovskaya line

Stations: 11

Line length: 20.3 km

Station on the line

Elektrozavodskaya
Lephortovo
Aviamotornaya
Nizhegorodskaya
Stakhanovskaya
Okskaya
Yugo-Vostochnaya
Kosino
Ulitsa Dmitrievskogo
Lukhmanovskaya
Nekrasovka

Thousands of people on the subway line stations

The number is the thousand passengers that enter and leave the station in one day on average per quarter
station / year, quarter 2021, 1 2021, 2 2021, 3 2021, 4 2022, 1 2022, 2 2022, 3
Elektrozavodskaya
8
10
12
15
15
17
Lephortovo
9
10
10
12
11
13
12
Aviamotornaya
8
11
10
12
12
13
13
Passenger traffic of all stations of the line
Ulitsa Dmitrievskogo
14
16
16
17
16
17
17
Lukhmanovskaya
22
25
25
28
28
30
29
Nekrasovka
73
80
81
89
88
97
96