Nizhegorodskaya

Nekrasovskaya line Bolshaya Koltsevaya (Big Circle)

Opened: 27 March 2020 (Nekrasovskaya line), 20 February 2023 (Bolshaya Koltsevaya (Big Circle))

Depth: 25.8 metres

Neighboring stations:

Transfers to: