Nizhegorodskaya

Nekrasovskaya Line Bolshaya Koltsevaya Line (Big Circle)

Opened: 27 March 2020 (Nekrasovskaya Line), 20 February 2023 (Bolshaya Koltsevaya Line (Big Circle))

Depth: 25.8 metres

Neighboring stations:

Transfers to: