Petrovsko-Razumovskaya

Lyublinsko-Dmitrovskaya Line Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 16 September 2016 (Lyublinsko-Dmitrovskaya Line), 07 March 1991 (Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line)

Depth: 61 metres