Paveletskaya

Zamoskvoretskaya Line

Opened: 20 November 1943

Depth: 33.5 metres

Neighboring stations:

Transfers to: