Narodnoe Opolchenie

Bolshaya Koltsevaya Line (Big Circle)

Opened: 01 April 2021

Depth: 26 metres

Neighboring stations: