Chekhovskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 31 December 1987

Depth: 62 metres

Neighboring stations:

Transfers to: