Bulvar Dmitriya Donskogo

Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 26 December 2002

Depth: 10 metres

Neighboring stations:

Transfers to: