Petrovsko-Razumovskaya

Lyublinsko-Dmitrovskaya line Serpukhovsko-Timiryazevskaya line

Opened: 16 September 2016 (Lyublinsko-Dmitrovskaya line), 07 March 1991 (Serpukhovsko-Timiryazevskaya line)

Depth: 61 metres