Okruzhnaya

Lyublinsko-Dmitrovskaya line

Opened: 22 March 2018

Depth: 65 metres

Neighboring stations:

Transfers to: