Kaliniskaya line

Stations: 8

Line length: 16.3 km

Station on the line

Novokosino
Novogireevo
Perovo
Shosse Entuziastov
Aviamotornaya
Ploschad Ilicha
Marksistskaya
Tretyakovskaya

Thousands of people on the subway line stations

The number is the thousand passengers that enter and leave the station in one day on average per quarter
station / year, quarter 2021, 1 2021, 2 2021, 3 2021, 4 2022, 1 2022, 2 2022, 3
Novokosino
97
103
102
107
102
113
109
Novogireevo
112
120
116
125
118
127
122
Perovo
67
72
70
76
71
75
72
Passenger traffic of all stations of the line
Ploschad Ilicha
39
41
40
42
33
34
35
Marksistskaya
38
42
38
42
41
45
42
Tretyakovskaya
42
49
46
50
49
56
54