Tretyakovskaya

Kaliniskaya Line Kaluzhsko-Rizhskaya Line

Opened: 03 January 1971 (Kaliniskaya Line), 03 January 1971 (Kaluzhsko-Rizhskaya Line)

Depth: 46 metres

Neighboring stations:

Transfers to: