Butovskaya line

Stations: 7

Line length: 10 km

Station on the line

Bittsevskiy park
Lesoparkovaya
Ulitsa Starokachalovskaya
Ulitsa Skobelevskaya
Bulvar Admirala Ushakova
Ulitsa Gorchakova
Buninskaya Alleya

Thousands of people on the subway line stations

The number is the thousand passengers that enter and leave the station in one day on average per quarter
station / year, quarter 2021, 1 2021, 2 2021, 3 2021, 4 2022, 1 2022, 2 2022, 3
Bittsevskiy park
5
5
5
5
5
5
5
Lesoparkovaya
6
9
11
10
11
11
14
Ulitsa Starokachalovskaya
33
0
0
0
Passenger traffic of all stations of the line
Bulvar Admirala Ushakova
16
17
16
18
18
19
18
Ulitsa Gorchakova
14
16
16
17
17
18
16
Buninskaya Alleya
32
35
34
37
36
39
37