Novoyasenevskaya

Kaluzhsko-Rizhskaya Line

Opened: 17 January 1990

Depth: 7 metres

Neighboring stations:

Transfers to: