Shabolovskaya

Kaluzhsko-Rizhskaya Line

Opened: 05 November 1958

Depth: 46.5 metres

Neighboring stations: