Prazhskaya

Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 06 November 1985

Depth: 9.5 metres

Neighboring stations: