Ploshchad Revolyutsii

Arbatsko-Pokrovskaya Line

Opened: 13 March 1938

Depth: 34 metres

Neighboring stations:

Transfers to: