Kolomenskaya

Zamoskvoretskaya Line

Opened: 11 August 1969

Depth: 9 metres

Neighboring stations: