Kashirskaya

Bolshaya Koltsevaya Line (Big Circle) Zamoskvoretskaya Line

Opened: 01 March 2023 (Bolshaya Koltsevaya Line (Big Circle)), 11 August 1969 (Zamoskvoretskaya Line)

Depth: 7 metres