Kashirskaya

Bolshaya Koltsevaya (Big Circle) Zamoskvoretskaya line

Opened: 01 March 2023 (Bolshaya Koltsevaya (Big Circle)), 11 August 1969 (Zamoskvoretskaya line)

Depth: 7 metres