Izmaylovskaya

Arbatsko-Pokrovskaya Line

Opened: 21 October 1961

Neighboring stations: