Altuphievo

Serpukhovsko-Timiryazevskaya Line

Opened: 15 July 1994

Depth: 9 metres

Neighboring stations: