Izmaylovskaya

Arbatsko-Pokrovskaya line

Opened: 21 October 1961

Neighboring stations: