Voykovskaya

Zamoskvoretskaya Line

Opened: 31 December 1964

Depth: 7 metres

Neighboring stations: