Mayakovskaya

Zamoskvoretskaya Line

Opened: 11 September 1938

Depth: 33 metres

Neighboring stations: