Krasnye Vorota

Sokolnicheskaya line

Opened: 15 May 1935

Depth: 32.8 metres

Neighboring stations: