Kakhovskaya

Bolshaya Koltsevaya Line (Big Circle)

Opened: 01 March 2023

Depth: 8 metres

Neighboring stations:

Transfers to: