Domodedovskaya

Zamoskvoretskaya line

Opened: 07 September 1985

Depth: 9.5 metres

Neighboring stations: