Maryina Roshcha

Lyublinsko-Dmitrovskaya line

Opened: 19 June 2010

Depth: 60 metres

Neighboring stations:

Transfers to: