Botanicheskiy Sad

Kaluzhsko-Rizhskaya

Opened: 29 September 1978

Depth: 7 metres

Neighboring stations: